Riskutbildning 1 är en obligatorisk utbildning för körkortsklass B. Du kan inte boka prov utan att du har blivit godkänd på kursen.
Kursen handlar om vilka riskbeteende vi människor har och hur det yttrar sig i trafiken. Kunskapen är tänkt att du ska ha till hjälp för att förutse riskbeteende hos andra medtrafikanter. Du kan också använda dig av kunskaperna för att du själv inte ska ställa till med något.