-Innan du börjar
-Hur går undervisningen till
-Vilken utbildning passar dig
-Personlig utbildningsplan
-Intensivutbildning

- Kostnad
- Priser
- Anmälan

Innan du börjar;
- först måste du ansöka om körkortstillstånd för grupp I. Detta gör du på www.transportstyrlsen.se
- till denna ansökan måste du göra en syntest och den kan vi hjälpa dig med på trafikskolan. Om du har 
  glasögon eller kontaktlinser ska det göras både med och utan korrigering
- när du har fått ditt körkortstillstånd får du börja övningsköra i trafikskola
- ett körkortstillstånd gäller i 5 år
- om du vill övningsköra privat måste du gå en introduktionskurs/handledarekurs; se under flik
   Intorduktionskurs/Handledarkurs. Kursen gäller 5 år

 

Hur går undervisningen till?
Det finns många sätt att lägga upp sin körkortsutbildning. Om man anlitar en trafikskola vet dom vad du som elev ska lärar dig. Du kan läsa om kravnivån här;
www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202011_20.pdf
Du hittar vad som ingår och kravnivån.
Förrutom teori och körning ska du genomgå Riskettan Bil och Risktvåan Bil.
Riskettan Bil är en "gruppdiskussion" om människans riskbeteende i trafiken och hur vi kan förbereda
oss själva för att klara olika situationer som har med mänskligt beteende att göra.
Risktvåen Bil är det formella namnet på halkbana. I Göteborg är halkbanan fristående och finns därför inte som en tjänst vi säljer. Det finns många halkbanor  att välja mellan.

Vilken utbildning passar dig?
Om du är nybörjare är det många som föredrar att vi i trafikskolan börjar med att lära dig hantera bilen på ett riktigt och miljöanpassat sätt. Det blir då rätt från början och du behöver inte "lära om".  Tränar man hemma kan handledaren använda sig av det materielet vi använder i trafikskolan så blir det lättast för eleven; båda säger samma sak.

Om man föredrar att börja träna hemma kan vi göra en "nivåtest" första körlektionen. Då ser vi vad eleven har lärt sig och vad som behöver förbättras. Vi ser också vilken inlärningsteknik som passar bäst för eleven.  Nivåtesten kan också göras för att bestämma vilket paket man lämpligen köper.

Eleven vet hela tiden var i utbildningen han/hon är och har då lättare att förbereda/träna på samma sak hemma. Våra böcker ger elev och handledare bra hjälp för "hemarbetet". Vi välkomnar handledaren att följa med på elevens lektion.

Personlig utbildningsplan
Alla elever har rätt att få en personlig utbildningsplan. När vi gör en sådan plan utgår vi från när eleven vill vara klar med sitt körkort, om man köra endast i trafikskola eller kör hemma också och hur man har valt att göra teorin. Utifrån detta får eleven veta hur ofta som körlektionerna bör bokas, hur mycket tid som behöver läggas på teorin.  Utbildningsplanen är personlig och kan justeras om förutsättningarna ändras.

Kostnad
Att lära sig köra bil är en personlig utveckling där du ska uppnå en minsta kunskapsnivå. En del av eleverna har lättare att göra detta än andra. Det kan också bero på hur man tränar och hur ofta och hur man jobbar med teorin.  Här är några tips;
- Ligg lite före med teorin, t ex lär dig hur bilen fungerar  när du tränar på att hantera den. När du ska börja köra efter trafikregler är det bra om du kan dom teoretiskt innan du sätter dig i bilen.
- All praktisk inlärning behöver vi träna  med max 3-4 dagars mellanrum; annars "glömmer hjärnan" det nya och då tar inlärningen längre tid.
- Om du tränar hemma; passa på att mängdträna det som du jobbar med i trafikskolan. Då kan vi tidigare börja med nya övningar.
- Försök att inte göra upphåll; då brukar man få repetera upp gamla kunskaper innan man kan fortsätta framåt i undervisningen.Priser
Körlektion 55 minuter                                                                              670:-
jämförpris  45 minuter                                                                              548:-

Paket

10-pack körlektioner 55 minuter                                                    6 500:-(ordinarie pris 6 700:-)
15-pack körlektioner 55 minuter                                                     9 750:-(ordinarie pris; 10 050:)
20-pack körlektioner 55 minuter                                                  12 800:-(ordinarie pris 13 400:-)


Lilla paketet                                                                                             5  840:-
Innehåller; Syntest, Inskrivningsavgift,
Bokpaket Trafikens Grunder+Köra Bil,
Internetbaserad teoriundervisning,
Riskettan Bil, 5 stycken körlektioner à 55 minuter


Mellanpaketet                                                                                      8 990:-
Innehåller; Syntest, Inskrivningsavgift,
Bokpaket Trafikens Grunder+Köra Bil,
Internetbaserad teoriundervisning,
Riskettan Bil, 10 stycken körlektioner à 55 minuter


Stora paketet                                                                                   15 290:-
Innehåller; Syntest, Inskrivningsavgift,
Bokpaket Trafikens Grunder+Köra Bil
Internetbaserad teoriundervisning,
Riskettan Bil, 20 stycken körlektioner à 55 minuter


Specialpaket vid speciella tillfällen, t ex "julklapp", hittar du på vår startstida.

Erjudandet i paketen kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Intensivkurs kan planeras utifrån varje elevs önskemål. Vi har som regel teorikurser som intensivkurs i samband med skollov och då dagtid. Om vi får förfrågan från en grupp med minst 4 personer kan en speciell teorikurs anordnas utifrån gruppens önskemål.

Nästa teoristart; tisdag 13 juni 2017 kl 17,30 - måste förbokas


Anmälan personbil 


Hur går körprovet till?
När man bokar körprovet delas det upp i kunskapsprov (teoriprovet) och uppkörning. Vid bokningstillfället bokas båda proven och får max vara 14 dagars mellanrum. Kunskapsprovet ska alltid göras först. Oavsett om du är godkänd eller inte genomförs sedan uppkörningen. Har allt gått bra får du köra direkt inom Sverige till ditt körkort kommer. Om det däremot inte har gått bra så kan du boka nytt prov efter du genomfört uppkörningen. Du måste klara båda proven inom 2 månader.