För att få köra något motorfordon eller övningsköra/handleda måste man oftast ha tillstånd innan man börjar. Man gör ansökan via www.transportstyrelsen.se och väljer då om man ska ansöka och betala direkt eller beställer man blanketter. Dessa skickas till folkbokföringsadressen.  Finns inte ditt personnummer i körkortsregistret måste du/trafikskolan kontakta Transportstyrelsen för att ordna det. Till ansökan hör också intyg om synprövning=syntest. Vi på trafikskolan kan hjälpa dig med detta. 
Om du inte har svenskt personnummer men har ett "samordningsnummer" kan detta användas. 
Saknar du även detta så fylls blanketterna i manuellt så ordnar Transportstyrelsen ett samordningsnummer.


Ansökning när du ska ta körkort
När du ska ta ett körkort måste du ansöka om körkortstillstånd. Om du ska ansöka om moped, mc, personbil och personbil med släp ska du ansöka om "Grupp 1". Ett tillstånd är giltigt i 5 år, därefter måste man ansöka igen.
Om du ska ta körkort för moped eller personbil med släp finns det undantag men vi rekommenderar att göra en ansökan ändå. Många elever ändrar sig under utbildningen moped och släp då kunskaperna är snarlika. Då får eleven tyvärr vänta med sina prov hos Trafikverket till tillstånden är godkända. Det är inget krav på körkortstillstånd när man ska ta Förarbevis för moped och inte för utökad B-behörighet/B96.  Mer information finns under Moped och Personbil med släp.

Privat övningskörning

När man ska övningsköra hemma ska både elev och handledare genomgått Introduktionskurs/Handledarskap. Det är handledaren som gör ansökan om att få bli godkänd handledare till varje elev. Handledarens personnummer kopplas ihop med elevens personnummer. Om man ska övningsköra med flera elever får man göra en ansökan/elev.

Handläggningstider
Handläggningstider hos Transportstyrelsen är olika vid olika årstider. Längst är dom mars-juni då fler vill ta körkort. 
Sök ditt körkortstillstånd i god tid.

Länk till Transportstyrelsen;

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/